Tilbud!

Min egen slagverkskole 2 – Av Ernst Wiggo Sandbakk

Opprinnelig pris var: kr 189.Nåværende pris er: kr 170.

Fri på lager

Produktnummer: SKU-321 Kategori:

Beskrivelse

Ernst-Wiggo Sandbakk.

Sandbakk’s banebrytende nye skole egner seg til undervisning av slagverelever ned til et svært ungt alderstrinn. Min egen slagverkskole er et undervisningsopplegg basert på pedagogisk nytenkning ved at slagverket sees på som en helhet, hvori ogås inngår melodisk slagverk på lik linje med øvrige instrumenter.

Som følge av dette er skolen blitt et opplegg, som allerede fra starten av muliggjør samspill med melodisk slagverk (evt. sammen med andre melodistemmer).
Min egen slagverkskole – baner vei for en ny måte å tenke slagverk på!.

Fra forordet:
Min egen slagverskole bok 2 er en oppfølger til Min egen slagverkskole bok 1. Jeg har forsøkt å trekke videre alle ideene som bok 1 er bygd på: 1. Slagverket som helhet 2. Gehørspill 3. Samspill.

Det er en fordel at den unge slagverkeren har gått gjennom bok 1, men det er ingen absolutt forutsetning. Dette avhenger av på hvilket nivå nybegynneren er.

Det har vært viktig å ikke gjøre boka mye mer komplisert rent spilleteknisk, men heller forsøke å pløye dypere inn i lærestoff på nybegynnernivå. I den tidlige læringsfase er det viktig å ikke skynde seg, men heller arbeide med mye forskjellig stoff, og trekke inn nye instrumenter, slik at en gradvis utvider elevenes kjennskap til slagverkinstrumentariet. Materialet må få tid til å feste seg, det må synke inn ved jevnlig øving, og gjerne på et så bredt stilistisk repertoarvalg at stoffet i seg selv er en motiverende og utviklende faktor.

Stoffet i Min egen slagverkskole bok 2 er nøye utvalgt på bakgrunn av melodienes iboende kvaliteter. F.eks. ved at melodien i seg selv er et naturlig skritt videre rent instrumentalt, eller ved at melodiens rytme er spesielt godt egnet til utvikling av tekniske-, musikalske- eller noteleseferdigheter.

til forskjell fra bok 1 inneholder ikke bok 2 noen enkletstemmer, men kun hele arrangement, slik som de fleste er notert i aktuelle samspillarrrangementer, f.eks. i korps. Alle melodiene er relativt korte, for at det skal være overkommelig å opparbeide seg et repertoar relativt raskt.

Bok 2 er en herlig blanding av duoer, trioer, kvartetter og noen kvintetter, men husk: instrumentasjonen og besetningsstørrelse er bare veiledende. Man må gjerne forandre på arrangementene og tilpasse dem etter behag i form av dobling av stemmer, andre valg av melodiinstrumetn , utarrangering av ett trommesett til tre musikere osv. osv. Og for all del: la elevene selv få være med på å bestemme hvilken endelig form arrangementene skal ha.

Nytt i bok 2 er også noen få taktarter, virveler, dynamiske tegn og repetisjonstegnene Da Capo og Dal Segno. I tillegg kommer F-nøkkelen, som er brukt i paukestemmene. De nye taktartene og annet nytt stoff er gjennomgått på hjelpesidenen bak i boka. I tillegg kommer noen “Tips-merknader”. Virvelen har jeg ikke kommentert rent spilleteknisk.

Stemmene er ofte navngitt med Melodi istedenfor spesifisert instrumentnavn. Det er fordi jeg ikke har noen klar formening om hvilket instrument som vil passe best. Dessuten, det er ikke alle korps og musikk/kulturskoler som besitter et så stort slagverkinstrumentarium som ønskelig. Legg merke til at selv om alle arrangementene har melodistemme, så er det ikke alltid nødvendig å spille melodien. Den lar seg synge, med bruk slagverk som akkompagnement eller: sammen med gjestesolister (klarinett, trompet, gitar).

Tilleggsinformasjon

Vekt 0,2 kg