Kjøpsbetingelser

BETINGELSER
Det er 18 års aldersgrense for handling på nett!
Disse salgsbetingelsene gjelder for alt salg av varer og produkter fra GP Musikk A/S (www.gpmusikk.no & www.gpmusikk.no). Salgsbetingelsene utgjør sammen med din bestilling, bekreftet gjennom en ordrebekreftelse, det samlede avtalegrunnlaget for kjøpet. Salgsbetingelsene og annen informasjon på “www.gpmusikk.no & www.gpmusikk.no” er bare tilgjengelig på norsk.

GENERELT
Vi leverer primært kun til Norge og sender kun til Norsk adresser!

Forbrukerkjøp er blant annet regulert i forbrukerkjøpsloven, angrerettloven, markedsføringsloven, personopplysningsloven, e-handelsloven og kredittkjøpsloven. Følg lenkene til disse lovene hvis du vil ha mer informasjon om dine rettigheter og plikter ved kjøp.
1. Parter Selger er: GP Musikk A/S, Sjøgata 52, 8006 BODØ [registrert i Brønnøysund-registeret (www.brreg.no) med org.nr.: 911 677 911, 75 52 27 55, Support@gpmusikk.no, og blir i det følgende benevnt “vi” eller “oss”. Kjøper er: den person som er oppgitt som kjøper i bestillingen, og blir i det følgende benevnt “du”, “deg”, “din” eller “ditt”.”
Din bestilling er bindende når bestillingen er registrert på vår server (datamaskin). Vi er samtidig bundet av din bestilling hvis denne ikke avviker fra det som er tilbudt av oss i vår nettbutikk, vår markedsføring eller på annen måte. Du har likevel rett til å gå fra kjøpet i henhold til lov om angrerett. Så snart vi har mottatt din bestilling til oss vil du motta en bekreftelse på dette via e-mail.

FORBEHOLD
Vi prøver å gi våre kunder så korrekt informasjon om våre produkter som mulig. Vi tar imidlertid forbehold om skrivefeil/prisendringer/utgåtte produkter. Det kan også forekomme at produkter med en feil ikke er fjernet fra vår webbutikk og dessverre ikke kan leveres. Din ordre vil da bli kansellert og pengene tilbakeføres snarest.

PRISER
Alle oppgitte priser er i NOK (NORSKE KRONER) inklusive MVA. På brukte gjenstander er det kun fortjenesteleddet som er mva. belagt.

BETALING/BETALINGSBETINGELSER
Du kan velge om du vil betale med kredittkort eller direkte til vår konto.. Alle transaksjoner skjer via en sikker server. Det er PayPal som står for transaksjonen og vi har ikke tilgang til sensitiv informasjon som for eksempel kredittkortnummer. Vi aksepterer VISA og Mastercard/Eurocard.

Informasjon om SveaWebPay Delbetaling:
Gjennom vårt samarbeid med Svea Finans NUF kan du tegne en kontokredittavtale og dermed delbetale ditt kjøp. Kredittiden velger du med å krysse av i det kampanjealternativet som passer for deg. Kjøpet kan alltid betales i sin helhet når som helst, innen forfall.

For å betale med delbetaling må du angi ditt personnummer, det vil da bli gjort en kredittsjekk. Forutsetningen for å ha delbetaling er blant annet at du er folkeregistrert i Norge og over 18 år. Du kan ikke ha betalingsanmerkninger.

Eksempel på effektiv rente ved kjøp på 10 000 kr, varighet 12 måneder, 0% rente, etableringsgebyr 195, termingebyr 35 kr: 10,68%
Har du spørsmål kan du ringe 73 93 06 70 for mer informasjon.

Allmenne vilkår finner du her: http://www.sveawebpay.no/kontovilkar/
Standardisert europeisk opplysninger om forbrukerkreditt finner du her: http://www.sveawebpay.no/kontovilkar/

Informasjon om SveaWebPay Faktura:
Ved betaling med faktura samarbeider vi med Svea Finans NUF. For å betale med faktura må du angi ditt personnummer eller organisasjonsnummer, det vil da bli gjort en kredittsjekk. Forutsetningen for å betale med faktura er blant annet at du er folkeregistrert i Norge og over 18 år. Du kan ikke ha noen betalingsanmerkninger. Samtlige faktura er overdratt til Svea Finans NUF sin eiendom, og befriende betaling skal kun skje til Svea Finans NUF. Fakturaens betalingsvilkår er 14 dager. Ved for sen betaling vil det påløpe purregebyr og forsinkelsesrenter. Ved uteblivelse av betaling vil fakturaen bli overdratt til inkasso.

ANGRERETT
Når du mottar varer fra oss vil det medfølge et angrefristskjema. Hvis du ønsker å returnere varen så må vi få beskjed om det innen 14 dager etter varens ankomst. Det medfølgende skjemaet fylles ut så ut og returneres til oss, sammen med varen.
Loven om angrerett sier blant annet følgende: Forbruker kan gå fra avtalen uten å oppgi noen grunn innen 14 dager etter at tjenesteyter har oppfylt sin opplysningsplikt iht. angrerettloven og varen og angrerettskjema er mottatt, eller etter 1 år dersom opplysninger om angreretten ikke er gitt.
Forbruker må gi melding til tjenesteyter dersom angreretten benyttes. Fristen anses overholdt dersom meldingen er sendt innen fristens utløp. Det stilles ikke formkrav til meldingen, men denne bør av bevismessige årsaker være skriftlig. Hvis du benytter deg av angreretten skal du ha tilbake det du har betalt (alle kostnader som faktisk er belastet kunden, herunder porto, ekspedisjonsgebyr og postoppkravsgebyr), og selger skal ha tilbake varen og emballering i ny tilstand.
Dersom vilkårene for angrerett er oppfylt, plikter selger seg å tilbakeføre alle faktiske kostnader som er belastet forbruker. Returkostnader må imidlertid forbruker bære.
Varen returneres i ny, salgbar stand (dersom ikke mottatt skadet) sammen med leveringsdokumentene du mottok med varen. Kilde: Forbrukerrådet
Angreretten sier videre: Du mister ikke angreretten ved å åpne en vareforsendelse, så lenge varen med embalasje kan leveres tilbake i vesentlig samme stand og mengde. Angreretten griper ikke inn i rettigheter du har etter blant annet kjøpsloven dersom det skulle oppstå mangler eller forsinkelser. Kjøper er selv ansvarlig for returkostnader ved angrefrist.
Angreretten gjelder ikke, viser til §12:
a) dersom varen ikke kan leveres tilbake i tilnærmet samme stand og mengde, og beskadigelsen eller forringelsen skyldes uaktsomhet eller manglende omsorg fra forbrukerens side, dette gjelder vareinnpakning også.
b) varer der selve leveringen har medført at de ikke kan leveres tilbake
c) varer som raskt forringes fysisk

Ved høyt bruk av angrrett kan selger se seg nødt til å avstå fra fremtidig handel/levering. Ved misbruk menes benyttelse av angrerett utover normalt antall forhold eller retur av spesialbestilte varer.

REKLAMASJON
Om reklamasjon sier kjøpsloven følgende: REKLAMASJON – kjøpsloven av 13. ami Nr. 27 1988.
Dersom mottatt vare har feil eller mangler, kan kjøper gjøre gjeldende en rekke mangelsbeføyelser (eks. å holde kjøpesummen tilbake, retting omlevering, prisavslag heving og erstatning) etter kjøpsloven, jfr. kjl. §§30 flg.
Feilen må foreligge når du får produktene i din besittelse. Feil du oppdager innen seks måneder etter at du fikk produktene, skal imidlertid normalt regnes som feil som har oppstått før du fikk produktene.
Dette forutsetter imidlertid at kjøper reagerer innen rimelig tid, Du har likevel alltid minst to måneders reklamasjonsfrist.
I forbrukerkjøp av private er reklamasjonsfristen som utgangspunkt to år etter at kjøper mottok varen. Dersom varen eller deler av varen er ment å vare vesentlig lenger enn to år, utvides reklamasjonsfristen til fem år.
Det må gis melding til selger innen rimelig tid etter at kjøper oppdaget eller burde oppdaget mangelen. Det stilles ingen formkrav ved reklamasjon, men av bevismessige grunner bør meldingen gis skriftlig. Det bør fremgå av meldingen (reklamasjonen) hvilke mangelsbeføyelser kjøper ønsker å gjøre gjeldende.
Ved reklamasjoner skal tjenesteyter bære all kostnader forbundet med kjøpet, herunder utgiftene til tilbaketransport.
Kilde: Forbrukerrådet.

RETUR
Dersom du ønsker å returnere de kjøpte varer til oss, uansett om det gjelder angrerett eller feil på produktet, så send det til adressen:
GP Musikk A/S
Sjøgata 52
8006 BODØ

Send IKKE varer i postoppkrav, disse vil ikke bli hentet ut.
Vi setter pris på om du sender med noen ord som og forklarer hvorfor du returner varen. Dersom det skulle være et problem med et produkt, ser vi helst at du tar kontakt med oss, enten på telefon eller e-post, slik at vi muligens får løst problemet raskt og smertefritt.
Vi krever ikke at du skal ta kontakt med oss på forhånd for å få et returnummer eller tillatelse til å returnere et defekt produkt, eller iht. loven om angrerett. Er det et problem, så er vår filosofi å løse det sammen med kunden, ikke kreve at kunden skal bruke tid og ressurser på å fylle ut skjemaer.

GARANTI
Våre garantier innebærer ingen begrensninger i reklamasjonsfristen for varer etter forbrukerkjøpsloven.
Reklamasjonsfristen er to år etter at du overtok varen, eller fem år dersom varen er ment å vare vesentlig mer enn to år (se foregående punkt).

PERSONALOPPLYSNINGER/PERSONVERN
Alle personopplysninger som lagres, lagres på en egen, sikret server, dedikert til dette formålet. For å kunne betjene deg på best mulig måte som kunde, er vi avhengig av å få noen personlige opplysninger om deg. Disse opplysningene blir behandlet strengt fortrolig og på en måte som verner om din person, din personlige integritet og ditt privatliv.

Vi samler inn følgende informasjon om deg når du handler i vår nettbutikk:
– Personalia (navn, adresse, e-post adresse)
– Hvilken nettleser du benytter deg av
– Hvilken IP-adresse du har

Denne informasjonen benyttes til å:
– Sende deg varer du har bestilt.
– Statistikk og utvikling av nettbutikken
– IP-adresser blir kun benyttet ved eventuelle lovbrudd.
Vi har ikke tilgang til informasjon tilknyttet de enkelte numre, men dersom det skulle bli foretatt en kriminell handling, så har politiet mulighet til å kontakte de enkelte Internett-leverandører og på den måten få fatt i all informasjon.
Denne informasjonen vil aldri bli:
– Videreformidlet eller solgt til noen form for tredjepart
– Benyttet til noen form for markedsføring
Dersom du ønsker mer informasjon om dette emnet kan vi anbefale et besøk på lovdata.no Link til: Lov om behandling av personopplysninger

OPPLYSNINGER GITT I NETTBUTIKKEN
Vi tilstreber å gi våre kunder så korrekt informasjon om våre produkter som mulig. Vi tar imidlertid forbehold om at skrive-/ trykkfeil kan forekomme, noe som kan innebære at vi ikke kan levere i henhold til informasjon gitt i vår nettbutikk, vår markedsføring eller på annen måte. Videre forbeholder vi oss retten til å kansellere din bestilling eller del av denne, dersom produktet er utsolgt. Ved utsolgt-situasjoner vil du få melding om dette, eventuelt sammen med informasjon om hva vi kan tilby i stedet. Du vil få muligheten til å akseptere vårt nye tilbud med de endringer vi angir i forhold til din bestilling, eller kansellere bestillingen.
Dersom leveringen av produktene blir forsinket, vil vi gi deg informasjon så fort vi har kunnskap om det, sammen med informasjon om og eventuelt når levering kan skje, eller om produktet ikke lenger kan skaffes.

TVISTER
Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan du bringe saken inn for Forbrukerrådet i nærheten av der du bor. Alle tvister skal løses etter norsk rett. Bringes saken inn for domstolene, skal den avgjøres i ditt (kjøperens) verneting, det vil normalt si i nærheten av der du bor.
Er nettbutikken Nsafe-merket og du opplever brudd på Nsafe’s retningslinjer kan du klage til Nsafe’s klagenemnd, eNemnda.

SPØRSMÅL
Dersom du fortsatt har spørsmål, så er du velkommen til å ta kontakte med oss på en av følgende måter:

E-post:
support@gpmusikk.no

Eller du kan sende oss brev på følgende adresse:
GP Musikk A/S
Sjøgata 52
8006 BODØ

Du kan også nå oss på telefon:
75 52 27 55 Daglig leder direkte, Gøran Pedersen: 91 10 55 45

GP Musikk A/S, org.nr:
911 677 911