AUKSJONSREGLER, TIPS OG INFORMASJON

For å kunne handle på nettauksjon gjennom www.gpmusikk.no må Budgiver/Kjøper registrere seg på www.gpmusikk.no som privatperson, selskap eller annen juridisk enhet. Registrering er gratis.

Budgiver/kjøper oppfordres til, og er selv ansvarlig for å lese gjennom gjeldende vilkår før bud inngis.

 • Alle produktene auksjoneres ut ved hjelp av automatisk auksjon.
 • Om et bud kommer inn mindre enn 5.minutter før auksjonsslutt forlenges auksjonen automatisk med 5 minutter.
 • Noen produkter har minstepris. Minstepris er minimumsbeløpet som godtas for at produktet skal selges. (Beløpet er skjult til minstepris oppnås)
 • Noen produkter har en startpris. Første bud må overstige dette beløpet.
 • Alle bud er bindende og man må være myndig for å by.
 • Det kan ikke legges forbehold ved bud.
 • Alle produkter skal betales en uke innen auksjonsslutt. Ubetalte auksjoner slettes og budgivere utestenges fra fremtidige auksjoner.
 • Produkter kan kjøpes på Faktura/Avbetaling via Svea Bank.
 • Vinneren av auksjonen får automatisk BETAL NÅ-knapp tilgjengelig, og kan kjøpe produktet direkte i nettbutikken. Eventuell frakt basert på produktets vekt og størrelse kommer i tillegg.
 • Produktet kan eventuelt hentes og betales i vår butikk i Bodø.
 • Vi forbeholder oss retten til å avslutte auksjoner som ikke har noen inneværende bud
 • Hvis det kun er 1.produkt tilgjengelig, avsluttes auksjonen automatisk hvis noen bruker «Kjøp nå!» knappen.
 • Auksjoner som vinnes må kjøpes/hentes innen 7 virkedager

 

Generell informasjon

Så langt det er mulig vil vi opplyse om varens art og tilstand. Er varen ikke i overensstemmelse med det som blir opplyst kan man få refundert kjøpesummen. Eventuell reklamasjon må fremmes innen maks 1 uke og sendes oss på e-post. Normalt er det ikke reklamasjonsmulighet på varer som selges på auksjon, og reklamasjon gjelder kun når vi har gitt feil opplysninger. Brukte varer eller skadede varer uten nærmere opplysninger selges alltid «som de er».

Alle varer solgt på auksjon er å anse som ”brukt” selv om de er nye. Dette innebærer at man ikke har garantirettigheter eller lignende, såfremt ikke produsent eller leverandør har egne regler om dette. Videre har man normalt ikke mva-fradrag på kjøpet, selv om den kjøpte vare skal brukes i næring.  Den kan selvfølgelig utgiftsføres/avskrives på vanlig måte. I de tilfeller varen er solgt med mva opplyses dette før auksjonen, samt at det står spesifisert på kjøpskvitteringen. Noter er ikke mva.pliktig.

Vi gjør spesielt oppmerksom på at ved auksjon er det auksjonslovens regler som gjelder. Det vil si at man har begrensede rettigheter og plikter som er  omtalt i  forbrukerkjøpsloven.  

I noen tilfeller, avhengig av hvilken type auksjon vi har, gjelder  tvangsfullbyrdelsesloven . Dette blir i så fall opplyst før auksjonen starter. Ved eventuell mangelfull dekning i auksjonsloven vil det være Auksjonshusets fortolkning som gjelder inntil annet måtte foreligge.

 

Hvor kommer varene fra?

Vi oppgir normalt ikke hvem som har levert varene da det ikke har relevant interesse for en kjøper. Ikke fordi det er hemmelig, men for bl.a. å unngå at en kjøper henvender seg direkte til leverandør med spørsmål. De aller fleste varer vi selger kommer fra våre faste leverandører.

 

Frakt

Forsendelsen baseres på det valget du gjør på bestillingen din. Vi benytter Postens tjenester på varer som veier til og med 35 kg. inkl. emballasje. På varer som er tyngre enn dette benytter vi transportør etter hvor du skal ha varen(e) sendt.

Tiden fra du bestiller en vare og til du mottar den varierer på grunn av en rekke faktorer. Det betyr selvfølgelig også noe når din bestilling ankommer oss. Vi betjener i dag ordrer fra mandag kl. 11.00 til fredag kl. 14.00. Mottar vi din ordre senere enn kl. 14.00 på fredag og før kl. 11.00 på mandag vil denne bli ekspedert mandag etter kl. 11.00.

Vi vil i hvert enkelt tilfelle prøve å holde leveringstiden kortest mulig og vil derfor ekspedere deres ordre så rakst som mulig.

Ved uavhentete pakker vil bestiller (du) bli trukket fraktkostnadene retur pluss 200,- kroner i gebyr for uavhentet vare til å dekke ekspedering (pakking, fakturering m.m.), inntil varen igjen på vårt lager. Dette trekkes fra ordrebeløpet.